Dil Öğretim Materyalleri SergisiTüm Etkinlikler

 

5 Mart 2013 tarihinde gerçekleştirdiğimiz “YAP İŞLE ÖĞRET” sergimiz bölümüzdeki son sınıf öğrencilerimizin 2012- 2103 Akademik Yılı Güz döneminde “Dil Öğretiminde Materyal İnceleme ve Geliştirme” dersinde geliştirdikleri dil öğretim materyallerini içermektedir. Sergimizde bir önceki yıl mezun olan öğrencilerimizin geliştirdikleri dil öğretim materyallerine de yer verilmiştir.  Öğrencilerimiz ders kapsamında edindikleri bilgi ve tecrübelere göre İngilizce öğretiminde kullanacakları materyalleri hazırlamışlardır.

 

 

Sergimizden Fotoğraflar: