TDB1032 kodlu Türkçe 2 dersi kapanan grupları hk.Tüm Duyurular
18
ŞUB

15.02.2016 tarihinde yapılmış olan aşağıdaki duyuruda, 40. grubun kapasite yetersizliğinden
dolayı kapanıp 39. gruba aktarıldığı bildirilmiştir. Aynı duyuruda gönderilen ekte sehven 39. grup kapanmış olarak işaretlenmiştir. Doğrusu 40. grubun kapamıştır. 
 
Düzeltilmiş hali ile yeni dosya ekte gönderilmiştir.
 

Bilgilerinize...

Türkçe Bölüm Başkanlığı
 Tüm Bölüm Başkanlıklarına,
 
TDB1032 kodlu Türkçe 2 dersinin kapanan grupları aşağıda listelenmektedir. 
Aktarımı yapılamayan gruplardaki(Grup 45 ve 4) öğrenciler kendi bölüm başkanlıklarına 
dilekçe ile başvurarak ders kaydı yaptırmaları gerekmektedir. Dilekçe ile Türkçe 2 ders kaydına
başvuran öğrencilerin kapanan gruplara ve kapasitesi dolu olan gruplara kaydının yapılmaması
hususunu önemle bilgilerinize sunarım.
 
 

TDB1032 kodlu grup 23 kapasite yetersizliğinden dolayı kapanmıştır ve 30. gruba aktarılmıştır.

TDB1032 kodlu grup 36 kapasite yetersizliğinden dolayı kapanmıştır ve 35. gruba aktarılmıştır.

TDB1032 kodlu grup 40 kapasite yetersizliğinden dolayı kapanmıştır ve 39. gruba aktarılmıştır.

TDB1032 kodlu grup 44 kapasite yetersizliğinden dolayı kapanmıştır ve 14gruba aktarılmıştır.

TDB1032 kodlu grup 4 kapasite yetersizliğinden dolayı kapanmıştır fakat aynı gün ve saatte bir grup olmadığı için aktarılamamıştır. 

TDB1032 kodlu grup 45 kapasite yetersizliğinden dolayı kapanmıştır fakat aynı gün ve saatte bir grup olmadığı için aktarılamamıştır.