TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları Çağrıları Hk.Tüm Duyurular
20
KAS

Bilim ve toplum destek programları kapsamında, 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları, 4005Yenilikçi Eğitim Uygulamaları ve 4007-Bilim Şenlikleri çağrıları açılmıştır. 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programında bilginin toplum ile buluşturulması ve yaygınlaştırılması, bilginin etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılması; 4005-Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Programında eğitim kapsamında yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılması; 4007-Bilim Şenlikleri Programında ise, bilim kültürünün ve iletişiminin yaygınlaştırılması, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılması ve bilim - teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

Başvurular, 9 Aralık 2019 tarihine kadar http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr adresi üzerinden alınmakta, başvuru şartları ve ayrıntılı bilgilere; https://www.tubitak.gov.tr/4004, https://www.tubitak.gov.tr/4005 ve http://www.tubitak.gov.tr/4007 adreslerinden ulaşılabilmektedir.

Gelen yazıyı ekte bulabilirsiniz.