Güz Yarıyılı Mezuniyet Sınavları hk.Tüm Duyurular
14
OCAK

2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı Mezuniyet Sınavları için ilgili birimlerce yapılacak işlemler ekteki dosyada yer almaktadır.

 

Gereği için bilgilerinize sunulur…

 

ÖİDB

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

MEZUNİYET  SINAVI TAKVİMİ

18-20 Ocak 2016

Ders saydırma işlemi yapılmadan, fazladan alınan ve başarısız olunan Mesleki Seçmeli ders/ dersleri olan ve mezuniyet sınavına girmek isteyen öğrencilerin, fazladan alınan (başarısız) derslerini sildirmeleri için İlgili Bölüm Başkanlıklarına dilekçe ile başvurmaları ve dilekçelerin Fakülte Dekanlıklarına iletilmesi

22-28 Ocak 2016

Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ders saydırma işlemi yapılmamış fazladan alınan ve başarısız olunan Mesleki Seçmeli derslerin silinmesi

29 Ocak 2016

Başvuru (Açıklamalar için bkz. Ek-1)

 

Bölüm Başkanlıklarınca sınav programlarının hazırlanması (Sınav programlarının hazırlanmasında servis dersleri ile çakışma olmaması için servis dersi veren bölümlerle görüşülmelidir.) Sınav programlarının bölüm panolarında ve web sayfalarında ilan edilmesi

03-06 Şubat 2016

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Y.Y.Mezuniyet Sınavları nın yapılması 

03-08 Şubat 2016

İlgili Bölüm Başkanlıklarınca, 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Y.Y.Mezuniyet Sınav Sonuçlarının Sisteme Girilmesi

DİKKAT: Mezuniyet sınavına girilecek yarıyıl için, ders seçimi yapmamış, ancak mezuniyet sınavından yararlanacak öğrencilerin, sınava girecekleri yarıyıl için katkı payı-öğrenim ücretini ödemeleri gerekmektedir.