Fakültemiz Öğrencilerinin Yaz Okulunda Ders Alabileceği ÜniversitelerTüm Duyurular
30
HAZ

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında üniversitemiz öğrencilerinin yaz okulunda başka üniversitelerden ders almak istemeleri durumunda aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

 

Öğrencilerimize duyurulur.

 

Not: Önceki dönemlerde olduğu gibi öğrencilerimizin yaz okulu için tercih ettikleri üniversiteden o dersin "Ders İçeriği" ve yaz okulundan ders almak istediklerini beyan eden "Başvuru Dilekçesi"ni bölüme eposta aracılığıyla göndermeleri gerekmektedir. Ders içeriklerinin alınabiliyorsa "ıslak imzalı", alınamıyorsa öncelikle eposta eki biçiminde gönderilmesi ardından ıslak imzalı olarak bölüme teslim edilmesi gerekmektedir.

 

 


 

26.01.2012 gün ve 2012/01-04 sayılı Senato’da kabul edilen YTÜ Yaz Okulu Yönergesi'nin  15. maddesinde

 

b)      YTÜ öğrencileri, "YTÜ Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları" çerçevesinde Bölümünün uygun görmesi ve ilgili Yönetim Kurulu kararı ile ders alabilirler. (*)  (12.01.2017 tarih ve 2017/01-05 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.)

 

c)      Diğer Yüksek Öğretim Kurumundan alınan dersten geçme notu, "YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" ile "YTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nde belirtilen geçme notudur. Eğer farklı bir not sistemi kullanılıyorsa, geçme notu “YTÜ Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları” çerçevesinde değerlendirilir.

 

d)     Bir Yaz Okulu dönemi boyunca YTÜ dışı diğer Yüksek Öğretim Kurumlarından toplam en fazla 9 (dokuz) kredi ders alabilirler. (25.08.2016 tarih ve 2016/03-06 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.)

 

e)      Yaz Okulunda açılan derslerin devam, ara sınavlar, final sınavı değerlendirmesi ve başarı durumunun tespiti ilgili hususlar, "YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" ile "YTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nde belirtilen şekilde yapılır. Ancak sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.

 

f)       Diğer Yüksek Öğretim Kurumları tarafından gönderilen onaylı başarı notları, ilgili Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra kayıtlara geçirilir.

 

g)      Diğer Yüksek Öğretim Kurumlarından alınan notların, dersi aldığı yaz okulunu takip eden güz yarıyılının yarıyıl sonu sınavlarından önce ilgili bölüm başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir. Özel durumlar ilgili Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

 

 

Fakültemiz öğrencilerinin yaz okulunda ders alabileceği üniversiteler için buraya tıklayınız.

 

Kaynak: http://www.egf.yildiz.edu.tr/duyurular/Fakültemiz-öğrencilerinin-yaz-okulunda-ders-alabileceği-üniversiteler/718