Dereceye Giren Öğrencilerimiz hk.Tüm Duyurular
28
HAZ

 

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Fakültemiz ve Bölümlerimizde dereceye giren öğrencilerin listesi aşağıda linkte sunulmuştur. Dereceye giren öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

 

                YDEB

 

 

http://www.egf.yildiz.edu.tr/duyurular/E%C4%9Fitim-Fak%C3%BCltesinde-Dereceye-Giren-%C3%96%C4%9Frenciler/635