Bölüm öğrenci temsilcisi seçimi hk.Tüm Duyurular
17
EKİM

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği ile "YTÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi"ne göre, öğrenci temsilcisi seçimi yapılacaktır. Bölüm temsilcisi olmak isteyen öğrenciler bölüm sekreterliğine 15-18 Ekim 2018 tarihleri arasında mesai bitimine dek dilekçe verebilirler. Başvuran adaylarda aşağıda yer alan nitelikler aranır.

Ayrıca temsilci seçim kurulunda temsilci adayı olmayan 1 (bir) öğrenci görevlendirilmesi gerekmektedir. Kurulda yer almak isteyen öğrenciler de dilekçelerini yukarıda belirtilen tarihlerde verebilirler.

 

TAKVİM:

15-18 Ekim 2018 Temsilci adaylarının başvuruları
22 Ekim 2018 Başvuru yapan adaylardan koşulları sağlayanların ilan edilmesi
23-31 Ekim 2018 Temsilci adaylarının propaganda süreci
7-9 Kasım Mart 2018 Seçimin yapılması
 
Öğrenci Temsilci Adaylarında Aranacak Nitelikler
Madde 7- Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:
a) İlgili Fakülte, Enstitü, Meslek Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüiksekokulunun
kayıtlı öğrencisi olması,
b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,
c) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç
işlememiş olması,
d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,
e) Seçimin yapıldığı dönem başı itibariyle, önlisans ve lisans programlarında kayıtlı
öğrenciler için ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.0, lisansüstü programlarda kayıtlı
öğrenciler için ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.3 olan başarılı bir öğrenci olması
(lisans ve önlisans 1. sınıf öğrencileri ile yabancı dil hazırlık öğretiminde kayıtlı
öğrenciler için bu şart aranmaz.)
f) Seçim tarihinde, kayıtlı bulundukları programın normal öğrencilik süresini aşmamış
olması.
Çift anadal öğrencileri kayıtlı bulundukları 1. lisans programlarında seçime katılırlar.
Özel öğrenci statüsünde YTÜ'den ders alan başka yükseköğretim kurumu öğrencileri
seçimlere katılamazlar.
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Öğrenci Temsilcisi Olmanın Sağladığı Yararlar:
1) İlerideki iş hayatı için liderlik vasıflarını geliştirme ve bunu belgeyebilme
2) Ekip çalışması ve organizasyon becerilerini geliştirme ve bunu belgeyebilme
3) Fakülte bazında öğrenci temsilciliği düzeyinde bölümü temsil edebilme
4) Sosyal çevre oluşturabilme ve fakültenin diğer bölümleriyle olan bağını geliştirebilme