Bölüm öğrenci temsilcisi seçimi hk.Tüm Duyurular
13
EKİM

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği ile "YTÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi"ne göre, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı öğrenci temsilcisi seçimi yapılacaktır. Bölüm temsilcisi olmak isteyen öğrenciler bölüm sekreterliğine 17-20 Ekim 2016 tarihleri arasında dilekçe verebilirler. Başvuran adaylarda aşağıda yer alan nitelikler aranır.

Ayrıca temsilci seçim kurulunda temsilci adayı olmayan 1 (bir) öğrenci görevlendirilmesi gerekmektedir. Kurulda yer almak isteyen öğrenciler de dilekçelerini yukarıda belirtilen tarihlerde verebilirler.

 

TAKVİM:

17 - 20 Ekim 2016 Temsilci adaylarının başvuruları
24 Ekim 2016 Başvuru yapan adaylardan koşulları sağlayanların ilan edilmesi
25 Ekim - 1 Kasım 2016 Temsilci adaylarının propaganda süreci
7 Kasım 2016 Seçimin yapılması
 
Öğrenci Temsilci Adaylarında Aranacak Nitelikler
Madde 7- Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:
a) İlgili Fakülte, Enstitü, Meslek Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüiksekokulunun
kayıtlı öğrencisi olması,
b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,
c) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç
işlememiş olması,
d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,
e) Seçimin yapıldığı dönem başı itibariyle, önlisans ve lisans programlarında kayıtlı
öğrenciler için ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.0, lisansüstü programlarda kayıtlı
öğrenciler için ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.3 olan başarılı bir öğrenci olması
(lisans ve önlisans 1. sınıf öğrencileri ile yabancı dil hazırlık öğretiminde kayıtlı
öğrenciler için bu şart aranmaz.)
f) Seçim tarihinde, kayıtlı bulundukları programın normal öğrencilik süresini aşmamış
olması.
Çift anadal öğrencileri kayıtlı bulundukları 1. lisans programlarında seçime katılırlar.
Özel öğrenci statüsünde YTÜ'den ders alan başka yükseköğretim kurumu öğrencileri
seçimlere katılamazlar.