3. ve 4. Sınıf Öğrencileri ders kayıtlarıTüm Duyurular
09
EYL

3. ve 4. Sınıf Öğrencileri İçin;

 

YTÜ Ders Kayıt ve Seçim İşlemi Esasları’na göre, öğrenciler, öncelikle bulundukları sınıfın alt sınıflarındaki alıp başarısız oldukları ve daha önce hiç almadıkları dersleri almak zorundalardır.

 

Bu sebeple; bu dönem 3. ve 4. sınıfta olup alt sınıftan dersi olanlar,

· Bu dönem açılmış ise söz konusu dersi almalıdır.

· Bu dönem açılmış ama çakışma dolayısı ile alamıyorsa veya ders hiç açılmamış ise bu dönem açılan 2018 programındaki eşdeğer dersi alabilir. Eşdeğer dersler aşağıda verilmiştir. Bu durumda, FR-1434-Eğitim Fakültesi Lisans Ders İntibak Formu.docx doldurulup Bölüm Başkanlığı’na teslim edilmelidir. Çakışmadan dolayı eşdeğer dersi alacak öğrencilerin, bu form ile birlikte çakışma olduğunu gösteren ders programlarını da eklemeleri gerekmektedir. Dönem sonunda, öğrencilerin eşdeğer dersten aldıkları not Öğrenci İşleri tarafından alttan olan derse işlenecektir. Bu formların teslimi için son gün 27 Eylül 2019 olup bu tarihinden sonra kesinlikle ders kaydı yapılmayacaktır. 

 

*Resmin üzerine tıklayarak büyütebilirsiniz