2016-2017 Bahar Dönemi Ders Kayıtları hk.Tüm Duyurular
30
OCAK

Kayıt yenileme işlemi iki aşamalıdır.  İlk aşamada o yarıyılın katkı payı ödenir (katkı payı ödemesi gerekenler için) ikinci aşamada derse yazılma işlemi yapılır.  

Ders kayıt takvimi, ders kayıtlarının yapılması ve uyulması gereken kurallarla ilgili önemli bilgilere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının aşağıdaki sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

http://www.ogi.yildiz.edu.tr/duyurular/2016-2017-E%C4%9Fitim-%C3%96%C4%9Fretim-Y%C4%B1l%C4%B1-Bahar-Yar%C4%B1y%C4%B1l%C4%B1-Katk%C4%B1-Pay%C4%B1-%C3%96%C4%9Frenim-%C3%9Ccreti-%C3%96deme-ve-Ders-Kay%C4%B1t-%C4%B0%C5%9Flemleri-Hk./206