2015-2016 Güz Y.Y. Bütünleme Sınav Süreci hk.Tüm Duyurular
28
OCAK

2015-2016 Güz Y.Y. Bütünleme Sınav Sürecinde aşağıda belirtilen düzeltme yapılmış olup, sürecin son hali ekte gönderilmektedir.

  

ÖİDB

 

 

Öğrencilerce Sınav

Sonuçlarına İtiraz

Sınav sonuçlarının

ilanından itibaren 1 hafta

YTÜ SINAV SONUÇLARINA YAPILACAK İTİRAZLAR

İLE İLGİLİ ESASLAR gereği Öğrenciler, sınav sonuçlarının

ilan edilmesinden itibaren 1 hafta içerisinde, dersin verildiği

Bölüm Başkanlığına bir dilekçe ile başvurarak, dersi veren

Öğretim Elemanı tarafından sınav kâğıdının yeniden

incelenmesini talep edebilir.